AgwA / architectuur

Het architectuurbureau AgwA werd in 2003 door Harold Fallon en Benoît Vandenbulcke opgericht.

AgwA verwerpt de bekoring van een kortstondige «hedendaagse esthetiek» of van vooropgemaakte standaardoplossingen, en tracht om rechtstreeks de fundamentele gegevens van het ontwerp in het licht te brengen. De vraag juist stellen is een belangrijke basis om er juist en nauwkeurig op te kunnen antwoorden.

AgwA schenkt een grote aandacht aan de ontwikkeling van stevige typologische of planologische oplossingen en tegelijkertijd aan constructieve strategieën. Zo hangt de kwaliteit van het project niet af van dure en vergankelijke detaillering, wordt het mogelijk de budgettaire grenzen van een project efficiënt te beheersen.

De ontwerpen van AgwA worden met groeiende interesse door de kritiek ontvangen. Zo werden ze in verschillende tentoonstellingen, lezingen en publicaties opgenomen, en dit zowel in België als in het buitenland. AgwA is dan ook vanzelfsprekend actief bij verschillende instellingen in het onderwijs en in het onderzoek, waaronder de UCL (LOCI) en de KULeuven (Sint-Lucas).

 

CONTACT

Mail: info@agwa.be
Web: www.agwa.be